BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja Wójta Gminy Świętajno z dnia 25.02.2016 r.o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2016 roku przez organizacje pozarządowe

Świętajno, dnia 25.02.2016 r.
INFORMACJA
Wójta Gminy Świętajno
z dnia 25.02.2016 r.
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
gminy Świętajno w 2016 roku przez organizacje pozarządowe
 
Wójt Gminy Świętajno informuje, że w konkursie ogłoszonym w dniu 22.01.2016 r. na wykonanie zadań publicznych gminy Świętajno w 2016 roku przez organizacje pozarządowe, dotację otrzymały następujące podmioty:
 
Stowarzyszenie „Razem”,  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”.
Kwota przyznanej dotacji: 26.000,00 zł.
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadania pn.: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda – realizacja wydarzenia kulturalno-rozrywkowego na terenie gminy Świętajno” oraz „Powrót Juranda do Spychowa - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno.
Kwota przyznanej dotacji łącznie na realizację dwóch ww. zadań: 9.000,00 zł.
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. „W każdym drzemie artysta – działania o  profilu artystycznym, inicjującym rozwijanie pasji i talentów.
Kwota przyznanej dotacji: 9.000,00 zł.
Warmińsko-Mazurskie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Promocji Regionu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. „W każdym drzemie artysta - działania o  profilu artystycznym, inicjującym rozwijanie pasji i talentów”
Kwota przyznanej dotacji: 6.000,00 zł.
Stowarzyszenie „Kolonia nad Szkwą”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem kultury mazurskiej na terenie gminy Świętajno”.
Kwota przyznanej dotacji: 6000,00 zł.
Stowarzyszenie „Wspierajmy się”, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem kultury mazurskiej na terenie gminy Świętajno”
Kwota przyznanej dotacji: 3000,00 zł.
- Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. „Powiatowy Festiwal Młodych Talentów – realizacja festiwalu o profilu muzycznym”.
Kwota przyznanej dotacji: 3000,00 zł.
 
                                                                               Wójt Gminy Świętajno
                                                                                dr Alicja Kołakowska

Dokument utworzył(-a):  mgr Anna Spanialska  (26.02.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (26.02.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (26.02.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (26.02.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11344045 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^