BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Rok 2017     09.01.2017     
  ∴  Rok 2016     10.02.2016     
  ∴  Rok 2015     02.01.2015     
 
  «   Rok 2017

 - Zarządzenie Nr MK.0050.1.2017 Wójta Gminy Gminy Świętajno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych.
- Zarządzenie Nr MK.0050.2.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie przy ul. Mockiewicza 19 w Świętajnie na rzecz najemców.
- Zarządzenie Nr MK. 0050.3.2017  Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną i bezterminową służebnością przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia, obręb geodezyjny Kolonia. 
- Zarządzenie Nr OS.0050.1.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli.
- Zarządzenie Nr OS.0050.2.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla szkół podstawowych.
- Zarządzenie Nr MK.0050.4.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.5.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  gruntowych niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.6.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych w miejscowości Jerominy.
- Zarządzenie Nr MK.0050.7.2017  Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do Gminnego Zasobu Nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Zarządzenie Nr MK.0050.8.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 25 maja  w sprawie odpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych w miejscowości Koczek.
- Zarządzenie Nr MK.0050.9.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania  dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Świętajno na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
- Zarządzenie Nr MK.0050.10.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy wraz z nieruchomością gruntową o nr 59/4 położoną w obrębie geodezyjnym Stare Czajki.
- Zarządzenie Nr MK.0050.11.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.
- Zarządzenie Nr MK.0050.12.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli nieruchomości stanowiących własność Gminy Świętajno.
- Zarządzenie Nr MK.0050.13.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy wraz z gruntem położoną w obrębie geodezyjnym Spychowo przy ul. Rzecznej.
- Zarządzenie Nr MK.0050.14.2017  Wójta Gminy Świętajno z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.15.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.16.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- Zarządzenie Nr MK.0050.17.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w obrębie geodezyjnym Świętajno.
- Zarządzenie Nr MK.0050.18.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Świętajno, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.
- Zarządzenie Nr MK.0050.19.2017 Wójta Gminy Świętajno z  dnia 5 września 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych w miejscowości Nowe Czajki.
- Zarządzenie Nr MK.0050.20.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.21.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Zarządzenie Nr MK.0050.22.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 września 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych w miejscowości Biały Grunt.
- Zarządzenie Nr MK.0050.23.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomosci lokalowej na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie.
- Zarządzenie Nr MK.0050.24.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych w miejscowości Piasutno.
- Zarządzenie Nr MK.0050.25.2017 Wójta Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy wraz z gruntem położonym w Starych Czajkach.


Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (09.01.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (09.01.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (01.12.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (01.12.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
10922090 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^