BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.12.2018 r. decyzji znak:Te.MK. 6733.7.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbórki odpadów komunalnych. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 196/1, 196/2, 195, 46/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno.     24.12.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.12.2018 r. decyzji znak: Te.6733.8.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przepompowniami ścieków na terenie części działek ewidencyjnych nr: 708, 3192/4, 452/5 w obrębie Piasutno, gm. Świętajno.     21.12.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.12.2018 r. decyzji znak:Te.MK.6733.6.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 27/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 32/3, 32/4, 28, 32/1, 30, 377, 189, 329, 27/4, 27/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno.     20.12.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu swlektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Teren inwestycji obejmuje części działek ewidencyjnych nr 196/1, 196/2, 195 i 146/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno.     13.12.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.11.2018 r. decyzji znak: Te. 6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno.     06.12.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.11.2018 r. decyzji znak: Te.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce ewidencyjnej nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr: 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno.     30.11.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje części działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 172, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno.     28.11.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN o.4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni na części działki o nr ewid. 479/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno.     19.11.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.Teren inwestycji obejmuje działkę 27/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 32/3, 32/4, 28, 32/1, 30, 377, 189, 329, 27/4, 27/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno     07.11.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno.     26.10.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 479/2 obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno.     15.10.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno.     25.09.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno     12.09.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2018 r. decyzji znak:Te.MK.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 w obrębie Świętajno, gmina Świętajno     11.09.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.08.2018 r. decyzji znak Te.MK.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 339, 322/2, 322/1, 318/2, 318/1, 317, 321/4, 330/21, 330/18, obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno.     09.08.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 obręb geodezyjny Świętajno, gmina Świętajno.     03.08.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 oręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno.     30.07.2018     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi. teren inwestycji stanowią działki położone w obrębie wsi Kolonia     18.06.2018     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o uchyleniu decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenrgetycznej średniego napięcia w m. Konrady i m. Zielone.     22.12.2017     
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno.     07.12.2017     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na częściach działek ewidencyjnych nr : 14/3, 14/1, 77/4, 9/5, 9/16, 9/3, 9/10, 9/11, 9/13, 9/14, 9/7, 9/7, 9/6 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno.     29.11.2017     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 386, 399/18, 399/19, 399/27 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno.     22.11.2017     
  ∴  Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dziełki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo.     09.11.2017     
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej     04.04.2017     
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej     10.03.2016     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11267241 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^