BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Świętajno     31.12.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii, Kolonia 71     13.06.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach     13.06.2018     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Świętajno     20.09.2017     
  ∴  Nabór na wolne stanowiso pracy do spraw księgowości i płac w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno     29.06.2017     
  ∴  Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie     13.05.2016     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Świętajno     09.03.2016     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw funduszy zewnętrznych i programów pomocowych w Urzędzie Gminy Świętajno     09.03.2016     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw zarządzania zasobami w Urzędzie Gminy Świętajno     01.03.2016     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie     01.03.2016     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Świętajno w archiwum     27.01.2016     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Świętajno w archiwum     02.12.2015     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach     16.06.2015     
  ∴  Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie     16.06.2015     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy ds gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy     10.01.2013     
  ∴  Gminny Zespół ds. Oświaty zaprasza do złożenia dokumentów na udzielenie zajęć - warsztatów psychologicznych dla Uczestników projektu pn. "Radosne Przedszkolaki" realizowanego przez Gminny Zespół ds. Oświaty w archiwum     08.11.2011     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko do spraw technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w archiwum     28.10.2011     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko- palacz c.o w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w archiwum     07.10.2011     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy w Bibliotece w Spychowie w archiwum     06.06.2011     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. zarządzania zasobami w Urzędzie Gminy Świętajno w archiwum     18.04.2011     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy w archiwum     13.08.2010     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Świętajnie w archiwum     10.06.2010     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. zarządzania zasobami w Urzędzie Gminy Świętajno w archiwum     23.04.2010     
  ∴  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy w Urzędzie Gminy Świętajno w archiwum     13.11.2009     
  ∴  Nabór na stanowisko - kierowca ciągnika rolniczego w archiwum     30.09.2009     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Świętajno w archiwum     19.08.2009     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętajnie w archiwum     20.07.2009     
  ∴  Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. usług komunalnych i gospodarki mieszkaniowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w archiwum     16.06.2009     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy - referent w Zespole Szkół w Spychowie w archiwum     30.12.2008     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych w Referacie Technicznym Urzędu Gminy w archiwum     03.12.2008     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Świętajno w archiwum     21.10.2008     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Spychowie w archiwum     08.08.2008     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Spychowie w archiwum     16.05.2008     
  ∴  Nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Świętajno w archiwum     22.04.2008     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Świętajnie - powierzenie funkcji w archiwum     03.04.2008     
  ∴  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Świętajnie - posiedzenie komisji w archiwum     19.03.2008     
  ∴  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM W ŚWIĘTAJNIE - ogłoszenie w archiwum     12.02.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11270699 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^