BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla działu:
OBWIESZCZENIA
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.11.2018 r. decyzji znak: Te. 6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Zmiana dokumentu 06.12.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.11.2018 r. decyzji znak: Te. 6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Zmiana dokumentu 06.12.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.11.2018 r. decyzji znak: Te. 6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 06.12.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.11.2018 r. decyzji znak: Te.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce ewidencyjnej nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr: 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 30.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.11.2018 r. decyzji znak: Te.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce ewidencyjnej nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr: 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 30.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.11.2018 r. decyzji znak: Te.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce ewidencyjnej nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr: 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje części działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 172, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 28.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje części działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 172, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 28.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje części działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 172, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 28.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN o.4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni na części działki o nr ewid. 479/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 19.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN o.4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni na części działki o nr ewid. 479/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 19.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.11.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.5.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN o.4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni na części działki o nr ewid. 479/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.Teren inwestycji obejmuje działkę 27/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 32/3, 32/4, 28, 32/1, 30, 377, 189, 329, 27/4, 27/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 07.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.Teren inwestycji obejmuje działkę 27/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 32/3, 32/4, 28, 32/1, 30, 377, 189, 329, 27/4, 27/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 07.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi.Teren inwestycji obejmuje działkę 27/6 oraz części działek ewidencyjnych nr 32/3, 32/4, 28, 32/1, 30, 377, 189, 329, 27/4, 27/2 w obrębie geodezyjnym Świętajno, gmina Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 26.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 26.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 26.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 26.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 26.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na trasie Długi Borek - Kolonia. Teren inwestycji obejmuje część działek ewidencyjnych nr 63/2, 175/2, 169, 3266/1, 266/4, 3266/4, 422, 3293/1, 3294/1, 3287/2, 62/2 w obrębie geodezyjnym Długi Borek, gmina Świętajno oraz części działek ewidencyjnych nr 339, 337/7, 337/6, 322/1, 322/2 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 479/2 obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 15.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 479/2 obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 15.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz 2 sztuk latarni. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 479/2 obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 15.10.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 25.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 25.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 399/27 oraz części działek ewidencyjnych nr 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 12.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 12.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 12.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 12.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 12.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.09.2018 r. decyzji znak: Te.MK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej na działkach ewidencyjnych nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 w obrębie geodezyjnym Kolonia, gmina Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2018 r. decyzji znak:Te.MK.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 w obrębie Świętajno, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 11.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2018 r. decyzji znak:Te.MK.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 w obrębie Świętajno, gmina Świętajno Zmiana dokumentu 11.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 05.09.2018 r. decyzji znak:Te.MK.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 w obrębie Świętajno, gmina Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.09.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.08.2018 r. decyzji znak Te.MK.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 339, 322/2, 322/1, 318/2, 318/1, 317, 321/4, 330/21, 330/18, obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 09.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.08.2018 r. decyzji znak Te.MK.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 339, 322/2, 322/1, 318/2, 318/1, 317, 321/4, 330/21, 330/18, obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 09.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.08.2018 r. decyzji znak Te.MK.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 339, 322/2, 322/1, 318/2, 318/1, 317, 321/4, 330/21, 330/18, obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 09.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.08.2018 r. decyzji znak Te.MK.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 339, 322/2, 322/1, 318/2, 318/1, 317, 321/4, 330/21, 330/18, obręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 obręb geodezyjny Świętajno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 03.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 obręb geodezyjny Świętajno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 03.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej nr 191/21 obręb geodezyjny Świętajno, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.08.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 oręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 30.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 oręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 30.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV, 9 sztuk latarni oraz szafy kablowej. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 368, 374/2, 374/3, 375, 378/1, 379/1, 379/3 oręb geodezyjny Kolonia, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi. teren inwestycji stanowią działki położone w obrębie wsi Kolonia Zmiana dokumentu 18.06.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi. teren inwestycji stanowią działki położone w obrębie wsi Kolonia Zmiana dokumentu 18.06.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi. teren inwestycji stanowią działki położone w obrębie wsi Kolonia Zmiana dokumentu 18.06.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi. teren inwestycji stanowią działki położone w obrębie wsi Kolonia Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.06.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o uchyleniu decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenrgetycznej średniego napięcia w m. Konrady i m. Zielone. Zmiana dokumentu 22.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o uchyleniu decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenrgetycznej średniego napięcia w m. Konrady i m. Zielone. Zmiana dokumentu 22.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o uchyleniu decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenrgetycznej średniego napięcia w m. Konrady i m. Zielone. Zmiana dokumentu 22.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o uchyleniu decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii elektroenrgetycznej średniego napięcia w m. Konrady i m. Zielone. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 22.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Zmiana dokumentu 07.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Zmiana dokumentu 07.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie części działki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na częściach działek ewidencyjnych nr : 14/3, 14/1, 77/4, 9/5, 9/16, 9/3, 9/10, 9/11, 9/13, 9/14, 9/7, 9/7, 9/6 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Zmiana dokumentu 29.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na częściach działek ewidencyjnych nr : 14/3, 14/1, 77/4, 9/5, 9/16, 9/3, 9/10, 9/11, 9/13, 9/14, 9/7, 9/7, 9/6 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Zmiana dokumentu 29.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV na częściach działek ewidencyjnych nr : 14/3, 14/1, 77/4, 9/5, 9/16, 9/3, 9/10, 9/11, 9/13, 9/14, 9/7, 9/7, 9/6 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gm. Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 386, 399/18, 399/19, 399/27 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 22.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 386, 399/18, 399/19, 399/27 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 22.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 386, 399/18, 399/19, 399/27 w obrębie geodezyjnym Piasutno, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 22.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dziełki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo. Zmiana dokumentu 09.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dziełki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo. Zmiana dokumentu 09.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dziełki ewidencyjnej nr 59/1 w obrębie geodezyjnym Spychowo. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.11.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Zmiana dokumentu 04.04.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Zmiana dokumentu 04.04.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.04.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 02.02.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 04.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 06.12.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.11.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 16.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 16.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 16.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 16.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 16.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 16.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.04.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.04.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 15.04.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 21.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 21.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 21.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 21.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 10.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Zmiana dokumentu 10.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.03.2016 Jerzy Janowski
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11344067 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^