BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla działu:
Podatki i Opłaty Lokalne
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.08.2018 Piotr Kalinowski
  ∴  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.05.2018 Piotr Kalinowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 25.04.2018 Piotr Kalinowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 25.04.2018 Piotr Kalinowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 25.04.2018 Piotr Kalinowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.12.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 04.09.2017 Piotr Kalinowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 04.09.2017 Piotr Kalinowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 Zmiana dokumentu 26.05.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 Zmiana dokumentu 26.05.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 Zmiana dokumentu 26.05.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.05.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.05.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 28.04.2017 Piotr Kalinowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 02.01.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 14.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 14.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 14.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będacych płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015 Zmiana dokumentu 16.05.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.05.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będacych płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015 Zmiana dokumentu 16.05.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będacych płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.05.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 11.05.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 01.03.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.02.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.01.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 28.12.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowez tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014 Zmiana dokumentu 25.05.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowez tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014 Zmiana dokumentu 25.05.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami,którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014 Zmiana dokumentu 25.05.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami,którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.05.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowez tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 25.05.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.04.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.04.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.04.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 24.04.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 10.04.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 22.01.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 22.01.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 22.01.2015 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 31.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 19.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 16.12.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 23.06.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 23.06.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 30.05.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będacych przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2013 Zmiana dokumentu 21.05.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będacych przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2013 Zmiana dokumentu 21.05.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2010 Zmiana dokumentu 21.05.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będacych przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2013 Zmiana dokumentu 21.05.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.04.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.04.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.04.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 15.01.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 20.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 20.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 20.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 20.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 20.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 20.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 27.11.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 26.09.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 08.07.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Zmiana dokumentu 05.07.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Zmiana dokumentu 05.07.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Zmiana dokumentu 05.07.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Zmiana dokumentu 05.07.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.07.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 17.06.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 17.06.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 11.06.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników będacych przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2013 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.06.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 07.06.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 29.05.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 29.05.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 29.05.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 29.05.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 18.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 18.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 04.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 04.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 04.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 04.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 03.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 03.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 03.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 03.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 03.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 03.04.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 26.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 12.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 11.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 11.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 11.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana dokumentu 11.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.02.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 14.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.01.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 15.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.02.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.02.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.02.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 10.02.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 05.12.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 05.12.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 05.12.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2010 Zmiana dokumentu 07.07.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2010 Zmiana dokumentu 21.06.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wykaz podatników, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2010 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.06.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 24.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 03.11.2010 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 15.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 19.11.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 05.12.2008 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 29.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 26.03.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 26.03.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 26.03.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 26.03.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 26.03.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 11.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 04.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 21.06.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 21.06.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Zmiana dokumentu 21.06.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Zmiana dokumentu 21.06.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Opłata targowa Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób prawnych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Zmiana dokumentu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek leśny od osób fizycznych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób prawnych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek rolny od osób fizycznych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Zmiana dokumentu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od środków transportowych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od posiadania psów Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Podatek od nieruchomości od osób prawnych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11355210 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^