BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla działu:
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno. Zmiana dokumentu 10.01.2019 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno. Zmiana dokumentu 10.01.2019 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno. Zmiana dokumentu 10.01.2019 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno. Zmiana dokumentu 10.01.2019 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.01.2019 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 10.01.2019 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sprządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 16.07.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 10.05.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 10.05.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 10.05.2018 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego. Zmiana dokumentu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego. Zmiana dokumentu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego. Zmiana dokumentu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego. Zmiana dokumentu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno. Zmiana dokumentu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 02.10.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na składanie uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 21.09.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 03.08.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 03.08.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno. Zmiana dokumentu 03.08.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.08.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 20.03.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 20.03.2017 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2017 Adrian Polita
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 09.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 01.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Zmiana dokumentu 01.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno . Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 01.09.2016 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo Zmiana dokumentu 29.08.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.08.2014 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Zmiana dokumentu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Zmiana dokumentu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Zmiana dokumentu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Zmiana dokumentu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Zmiana dokumentu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.12.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.09.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.09.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 07.03.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 07.03.2013 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Zmiana dokumentu 09.11.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świetajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Zmiana dokumentu 26.10.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.10.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.10.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świetajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.10.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg Zmiana dokumentu 26.10.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.10.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Zmiana dokumentu 09.03.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.03.2012 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia Zmiana dokumentu 14.10.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 14.10.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 14.10.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.08.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.08.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 28.01.2011 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 31.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 18.12.2009 Jerzy Janowski
  ∴  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Zmiana dokumentu 03.10.2007
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 03.10.2007
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 18.09.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 28.05.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 15.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 15.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 15.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana dokumentu 15.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Zmiana dokumentu 15.01.2007 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Zmiana dokumentu 20.09.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 20.09.2006 Maciej Templin
  ∴  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Zmiana dokumentu 24.08.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Zmiana dokumentu 24.08.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania Zmiana dokumentu 24.08.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Zmiana dokumentu 11.08.2006 Maciej Templin
  ∴  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Zmiana dokumentu 11.08.2006 Maciej Templin
      Opis zmiany:
zmiana druku do pobrania
  ∴  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
  ∴  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.01.2006 Jerzy Janowski
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11275120 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^